Hvordan bruke IPSET i Linux

Kommandoen IPSET er et verktøy som lar deg administrere sett med IP-adresser i Linux. Fordelen med å bruke ipset er at settene kan administreres individuelt i forhold til de aktive iptables/netfilter-regelsettene. Å legge til, endre og fjerne IP-adresser i settet kan derfor gjøres raskt og enkelt.

En annen fordel med IPSET er at det fungerer bedre når brannmuren din har mange regeloppføringer. IPTABLES er kjent for å bli tregere når antallet oppføringer overstiger 128, men med ipset vil brannmuren i Linux fortsatt kunne rute pakker effektivt.

For å installere IPSET i linux, skriv:

sudo apt update
sudo apt install ipset

1. Opprette et IPset

Når IPSET er installert, kan du opprette et regelsett slik som dette:

sudo ipset create mitt_ipsett hash:net

Dette vil lage et regelsett med navnet mitt_ipsett som lar deg filtrere på et sett med IP-adresser/nettverk (CIDR).

Det finnes andre typer enn hash:net, som f.eks. bitmap:ip, bitmap:port, hash:ip, hash:ip,port, m.m, men i dette eksemplet vil vi kun fokusere på «hash:net» av hensyn til enkelthet.

2. Legge til en IPadresse eller nettverk til et sett

For å legge til adresser til regelsettet ditt, bruk kommandoen:

sudo ipset add mitt_ipsett 10.0.0.0/24
sudo ipset add mitt_ipsett 10.10.10.1

Dette vil legge til nettet 10.0.0.0-10.0.0.255 og IP adressen 10.10.10.1

3. Oppdater iptables/netfilter reglene

For å koble mitt_ipsett sammen med netfilter/iptables, kan du lage en iptables regel slik som dette:

sudo iptables -I INPUT -m set --match-set mitt_ipsett src -j DROP

Dette vil filtrere for inkommende IP pakker, og droppe disse hvis disse matcher noen av reglene i settet.

Fjerne alle oppføringer i settet

For å fjerne alle oppføringer i et allerede eksisterende IPset kan du bruke kommandoen ipset flush slik som dette:

sudo ipset flush mitt_ipsett

IP-settet mitt_ipsett fil fortsatt finnes, men alle oppføringer vil nå være fjernet.

Fjerne en enkelt oppføring

Hvis du ønsker å fjerne en enkelt oppføring fra settet ditt, kan du bruke kommandoen ipset del <ipsett-avnet> <oppføring> slik som dette:

sudo ipset del mitt_ipsett 10.10.10.1

Dette vil fjerne IP adressen 10.10.10.1 som vi la til tidligere fra IP-settet mitt_ipsett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *